نمایش 17–32 از 98 نتیجه

پیاز

5,000 تومان
بسیاربا کیفیت و دست چین شده جنس نامرغوب از نظر مشتزی گرامی مرجوع میشود

ترب سیاه

6,500 تومان
بسیاربا کیفیت و دست چین شده. جنس نامرغوب از نظر مشتزی گرامی مرجوع میشود.

ترب قرمز

6,500 تومان
بسیاربا کیفیت و دست چین شده جنس نامرغوب از نظر مشتزی گرامی مرجوع میشود

توت فرنگی

18,000 تومان
قیمت به ازای بسته ۲۵۰ گرمی می‌باشد.

خرمالو

13,500 تومان
بسیار با کیفیت و دست چین شده جنس نامرغوب از نظر مشتزی گرامی مرجوع میشود

خیار محلی

6,000 تومان
بسیاربا کیفیت و دست چین شده جنس نامرغوب از نظر مشتزی گرامی مرجوع میشود خیار درختی  5000 خیار محلی 4500